Darmowe szkolenia z KFS
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENAZA DARMO !!! PLN

Uzyskaj dofinansowanie na rozwój Twój i Twoich Pracowników!
Możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia organizowane przez Spectra

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Wysokość dofinansowania w zależności od wielkości firmy wynosi: 100% dla mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób zatrudnionych), 80% dla pozostałych firm (małe, średnie, duże). W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe miejscowo Powiatowe Urzędy Pracy.
Chętnie służymy pomocą w doradztwie.
Wsparcie doradcze i organizacyjne SPECTRA dla firm:

SPECTRA oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach KFS.
Zakres wsparcia ze strony SPECTRA obejmuje:
• analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
• pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi szkoleniowe dla przedsiębiorstwa ze KFS,
• doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji usługi szkoleniowej,
• pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
• ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa

Zapraszamy na szkolenia :

Kursy z zakresu obsługi urządzeń technicznych
i transportowych:
Palacz kotłów C.O.
Pilarz - drwal
Obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych
Uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Operator suwnic IS, IIS
Operator podestów ruchomych

Kursy z zakresu obsługi maszyn budowlanych:
Operator koparkoładowarki kl. III
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III,
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i kl.I
Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III,
Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III i kl.I
Operator spycharki kl.III,
Operator spycharki kl. III i kl.I
Operator wielozadaniowych nośników osprzętów
Montażysta rusztowań


Kursy spawalnicze
Szkolimy w metodach:

135 (MAG)
131 (MIG-aluminium)
141 (TIG w osłonie argonu)
311 (gazowe)

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych