Dezynfekcja środków transportu
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA349 PLN

Szkolenie skierowane jest do przewoźników transportujących m.in. pasze, artykuły spożywcze lub zwierzęta. Prawo nakłada na nich konieczność przeprowadzenia dezynfekcji przed załadunkiem transportowanego towaru.

 Celem szkolenia jest zapoznanie się:

z obowiązującą ustawą dotyczącą mycia i dezynfekcji wszystkich środków  transportu służących do przewozu artykułów spożywczych, pasz a w szczególności zwierząt zgodnie  z zasadami systemu  HACCP.  Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z dobrymi praktykami higienicznymi oraz ich rola w prawidłowym przeprowadzaniu dezynfekcji powierzchni transportowych.

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Zaświadczenie MEN wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

 

Podstawa prawna: ustawa dotyczącą mycia i dezynfekcji wszystkich środków  transportu służących do przewozu artykułów spożywczych, pasz a w szczególności zwierząt zgodnie  z zasadami systemu  HACCP.

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych