Humanitarny ubój zwierząt
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CZAS1 dzień
CENA399 PLN 350 PLN

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zaistaniałą sytuacją, w naszej firmie odbędziecie szkolenie metodą on-line bez konieczności wychodzenia z domu. Opracowane przez nas narzędzia pozwalają na takie rozwiązanie i mają pełną aprobatę PIW. Osoby zainteresowane, którym licencja jest niezbędna w celu dokonywania uboju humanitarnego, w tym trudnym dla nas czasie proszone są o kontakt z nasza firmą pod numerem telefonu 795 918 282

HUMANITARNY, GOSPODARCZY, ZAWODOWY UBÓJ ZWIERZĄT
DOBROSTAN ZWIERZĄT

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie teoretyczne z zakresu humanitarnego uboju zwierząt oraz dobrostanu zwierząt. Współpracujemy ze związkami hodowców zwierząt różnych gatunków. U nas przejdziesz odpowiedni kurs teoretyczny który jest jednym z warunków uzyskania uprawnień do zawodowego uboju zwierząt oraz na potrzeby własne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w Państwa firmie.
Zapisy pod numerami: 41 254 65 10 oraz 795 918 282

 

Szkolenie obejmuje między innymi:

  • przepisy prawa krajowego
  • przepisy prawa unijnego
  • metody uboju
  • anatomię i fizjologię zwierząt

UWAGA:

Kwalifikacje ubojowca określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.04.205.2102 ze zm. ), które stanowi, iż unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które:

1) ukończyły 18 lat;

2) posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

3) odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Szkolenie obejmuje przepisy prawa:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106 poz.1002 z poźn. zm.).
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz. 2102).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010r. Nr 207 poz. 1370)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 z późn.zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie.
  • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych