Kurs spawania metodą MAG 136
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA 2500 PLN

Kurs spawania drutem elektorodwym proszkowym

o rdzeniu topnikowym MAG 136

Cele szkolenia: 

Przygotowanie kursanta do pracy w zawodzie spawacza metodami (MAG 136) oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacujną TUV.

Efekt szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia kursant zna:
zasady spawania metodą MAG 136 w zależności od wybranego modułu w zakresie:

  • Moduł I: złącza ze spoinami pachwinowymi (136)
  • Moduł II: złącza ze spoinami czołowymi blach (136)
  • Moduł III: złącza ze spoinami czołowymi rur (136)

Program nauczania pozwala na łączenie dowolnych modułów z zakresu każdej metody oraz każdej grupy materiałowej.

(Cena obejmuje koszt realizacji szkolenia w zakresie jednego modułu w jednej grupie materiałowej.)

Dodatkowa grupa materiałowa w opłacie + 950 zł** do podstawowej ceny kursu.

Następujące grupy materiałowe do wyboru:

  • Stal Czarna
  • Stal Nierdzewna

W programie szkolenia znajdują się zagadnienia dotyczące podstawowych przepisów BHP, PPOŻ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000, w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracach spwalniczych (Dz. U. 2000 ne 40 poz. 470.) 

Ponadto szkolenie przygotowuje słuchacza do egzaminu spawacza  wg. ISO EN-PN 9606-1

Do ceny należy doliczyć opłate egzaminacyjną TUV w wysokości 350zł.

*Cena za jeden moduł obejmuje koszt wybranego modułu oraz jednej grupy materiałowej.

**Dodatkowa opłata za wybranie kolejnej grupy materiałowej.

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych