Kurs spawania metodą MIG 131
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA Aby zobaczyć cenę wybierz oddział

Kurs spawania łukowego elekrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131- Migomat Aluminium

Cele szkolenia: 

Przygotowanie kursanta do pracy w zawodzie spawacza w metodzie (MIG 131) oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacujną TUV.

Efekt szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia kursant zna:
zasady spawania metodą MIG 131 w zależności od wybranego modułu w zakresie:

  • Moduł I: złącza ze spoinami pachwinowymi (131)
  • Moduł II: złącza ze spoinami czołowymi blach (131)
  • Moduł III: złącza ze spoinami czołowymi rur (131)

Program nauczania pozwala na łączenie dowolnych modułów z zakresu każdej metody

W programie szkolenia znajdują się zagadnienia dotyczące podstawowych przepisów BHP, PPOŻ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000, w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracach spwalniczych (Dz. U. 2000 ne 40 poz. 470.) 

Ponadto szkolenie przygotowuje słuchacza do egzaminu spawacza  wg. ISO EN-PN 9606-1

 

 

 

Do ceny należy doliczyć opłate egzaminacyjna TUV w wysokości 350zł.

*Cena za jeden moduł.

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych