Masaż konii
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENAustalana indywidualnie PLN

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pracować zawodowo jako masażyści koni oraz do osób, które chcą rozpocząć karierę jako zoofizjoterapeuci, a także do trenerów i jeźdźców, którzy chcieliby zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu masażu koni.

 

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego, leczniczego i mięśniowo – powięziowego koni. Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące: aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, manualnej oceny  konia, w tym oceny jego budowy ,a także podstaw dopasowania siodła. Kurs zawiera dużą ilość zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w grupie 10 uczestników.

Szkolenia są przeprowadzane przez bardzo doświadczonych wykładowców

Kurs obejmuje 43 godziny zajęć w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 29 godzin praktycznych. Kurs kończy jest egzaminem

Cena szkolenia jest ustalana indywidualnie

 

 

Osoby uczestniczące w tym szkoleniu interesują się rownież:

ABC - obsługi koni

Dowodem na ukończenie szkolenia jest wydanie Zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych