Spycharki kl. III do 110 KW
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA1650* PLN

Kurs OPERATOR SPYCHARKI KLASY III skierowany jest do osób które chcą pozyskać nowy atrakcyjny zawód. Obecne przepisy określiły dwie klasy tych maszyn – klasę trzecią, która pozwala pracować spycharkami o mocy do 110 KW mocy silnika oraz klasę pierwszą, która pozwala pracować spycharkami wszystkich typów bez ograniczenia mocy. Przepisy te zezwalają na przystąpienie do kursu oraz egzaminu na klasę pierwszą z pominięciem klasy trzeciej.

Kurs OPERATOR SPYCHARKI KLASY III obejmuje:

·        Zajęcia teoretyczne realizowane w salach dydaktycznych

·        Zajęcia praktyczne realizowane na poligonach

·        Egzamin Państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej, którego koszt wynosi 250 zł i który należy doliczyć do ceny kursu. 

 

Podczas zajęć otrzymujesz:

·        komplet materiałów dydaktycznych

·        zajęcia teoretyczne

·        zajęcia praktyczne z maszyną

Po zdanym egzaminie otrzymujesz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU oraz KSIĄŻECZKĘ OPERATORA.

 

Uczestnikiem kursu może być osoba która:

·       ukończone 18 lat

·       posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora tej maszyny.

Posiadając te uprawnienia możesz pracować :

  • spycharką do 110 KW mocy silnika

UWAGA!

Jak należy rozumieć obowiązujące przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania na III i I klasę maszyny

Obecne przepisy pozwalają na uzyskanie uprawnień na pierwszą klasę maszyny z pominięciem konieczności uzyskania uprzednio uprawnień na trzecią klasę . W tym celu należy jednocześnie ukończyć szkolenie na klasę trzecią oraz klasę  pierwszą po czym przystąpić do egzaminu na dwa sposoby:

  • przystąpić do egzaminu na klasę trzecią i uzyskać wpis w książeczkę operatora klasy trzeciej,
    a w innym terminie przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą uzyskując tym samym wpis do książeczki operatora klasy pierwszej . Ten sposób jest bezpieczniejszy lecz droższy ponieważ    należy doliczyć dwie opłaty egzaminacyjne  ( dwa x 250 zł ).
     
  • przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą ( otrzymujesz wtedy zestaw pytań z klasy trzeciej oraz klasy pierwszej ) i uzyskać wpis w książeczce operatora klasy pierwszej . Jest to sposób szybszy lecz mniej bezpieczny z uwagi na to , że negatywny wynik tego egzaminu na klasę pierwszą lub trzecią spowoduje nie otrzymanie uprawnień na żadną z klas. Opłata egzaminacyjna jest tylko jedna i w obecnej chwili wynosi 250 zł .

 

 

Pamiętaj  że podczas jednego szkolenia możesz
uzyskać uprawnienia na kilka maszyn !!!

Kurs realizujemy w oparciu o zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego program szkolenia, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.


* - do ceny kursu należy doliczyć kwotę za egzamin wynoszącą 250 zł 

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych