Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kl. II – wszystkie
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA Aby zobaczyć cenę wybierz oddział

Kurs OPERATOR MASZYN DO ROZKŁADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH  KLASY II skierowany jest do osób które chcą pozyskać nowy atrakcyjny zawód. Obecne przepisy określiły jedną  tj.  drugą klasę tej maszyny.Pozwala ona pracować tzw. rozściełaczami do asfaltu wszystkich typów bez ograniczenia. 

Kurs obejmuje:

·        Zajęcia teoretyczne realizowane w salach dydaktycznych

·        Zajęcia praktyczne realizowane na poligonach

·        Egzamin Państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

Podczas zajęć otrzymujesz:

·        komplet materiałów dydaktycznych

·        zajęcia teoretyczne

·        zajęcia praktyczne z maszyną

Po zdanym egzaminie otrzymujesz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU oraz KSIĄŻECZKĘ OPERATORA.

Posiadając te uprawnienia możesz pracować :

  • maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Uczestnikiem kursu może być osoba która:

·       ukończone 18 lat

·       posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora tej maszyny.

 

Pamiętaj  że podczas jednego szkolenia możesz
uzyskać uprawnienia na kilka maszyn !!!

Kurs realizujemy w oparciu o zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego program szkolenia, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych