Ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton masy całkowitej
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CZASweekendy pn-nd
CENA1650* PLN

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu. Szczegóły takiego procesu edukacji uzyskacie po skontaktowaniu się z nami. Zapraszamy

Kurs OPERATOR ŁADOWARKI KLASY III skierowany jest do osób które chcą pozyskać nowy atrakcyjny zawód. Obecne przepisy określiły dwie klasy tych maszyn – klasę trzecią, która pozwala pracować ładowarkami jednonaczyniowymi do 20 ton masy maszyny, oraz klasę pierwszą, która pozwala pracować łądowarkami jednonaczyniowymi wszystkich typów bez ograniczenia tonażowego. Przepisy te zezwalają na przystąpienie do kursu oraz egzaminu na klasę pierwszą z pominięciem klasy trzeciej.

 

Kurs OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III obejmuje:

·        Zajęcia teoretyczne realizowane w salach dydaktycznych

·        Zajęcia praktyczne realizowane na poligonach

·        Egzamin Państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej, którego koszt wynosi 250 zł i który należy doliczyć do ceny kursu. 

 

Podczas zajęć otrzymujesz:

·        komplet materiałów dydaktycznych

·        zajęcia teoretyczne

·        zajęcia praktyczne z maszyną

Po zdanym egzaminie otrzymujesz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU oraz KSIĄŻECZKĘ OPERATORA.

 

Uczestnikiem kursu OPRATOR KOPARKI może być osoba która:

·       ukończone 18 lat

·       posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora tej maszyny.

Posiadając te uprawnienia możesz pracować :

  • ładowarką jednonaczyniową do 20 ton masy

UWAGA!

Jak należy rozumieć obowiązujące przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania na III i I klasę maszyny

Obecne przepisy pozwalają na uzyskanie uprawnień na pierwszą klasę maszyny z pominięciem konieczności uzyskania uprzednio uprawnień na trzecią klasę . W tym celu należy jednocześnie ukończyć szkolenie na klasę trzecią oraz klasę  pierwszą po czym przystąpić do egzaminu na dwa sposoby:

  • przystąpić do egzaminu na klasę trzecią i uzyskać wpis w książeczkę operatora klasy trzeciej,
    a w innym terminie przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą uzyskując tym samym wpis do książeczki operatora klasy pierwszej . Ten sposób jest bezpieczniejszy lecz droższy ponieważ    należy doliczyć dwie opłaty egzaminacyjne  ( dwa x 250 zł ).
     
  • przystąpić do egzaminu na klasę pierwszą ( otrzymujesz wtedy zestaw pytań z klasy trzeciej oraz klasy pierwszej ) i uzyskać wpis w książeczce operatora klasy pierwszej . Jest to sposób szybszy lecz mniej bezpieczny z uwagi na to , że negatywny wynik tego egzaminu na klasę pierwszą lub trzecią spowoduje nie otrzymanie uprawnień na żadną z klas. Opłata egzaminacyjna jest tylko jedna i w obecnej chwili wynosi 250 zł .

 

 

Pamiętaj  że podczas jednego szkolenia możesz
uzyskać uprawnienia na kilka maszyn !!!

 

 

Kurs realizujemy w oparciu o zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego program szkolenia, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.


* - do ceny kursu należy doliczyć kwotę za egzamin wynoszącą 250 zł 

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych