Pilarki mechaniczne do ścinki drzew
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA1450* PLN 900* PLN

Kurs OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW  KLASY II skierowany jest do osób które chcą pozyskać nowy atrakcyjny zawód. Obecne przepisy określiły jedną  tj.  drugą klasę tego urządzenia. Pozwala ona pracować wszystkimi rodzajami pilarek mechanicznych do ścinki drzew bez ograniczenia. 

Kurs obejmuje:

·        Zajęcia teoretyczne realizowane w salach dydaktycznych

·        Zajęcia praktyczne realizowane na poligonach

·        Egzamin Państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej, którego koszt wynosi 250 zł i który należy doliczyć do ceny kursu. 

 

Podczas zajęć otrzymujesz:

·        komplet materiałów dydaktycznych

·        zajęcia teoretyczne

·        zajęcia praktyczne z maszyną

Po zdanym egzaminie otrzymujesz ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU oraz KSIĄŻECZKĘ OPERATORA.

 

Uczestnikiem kursu może być osoba która:

·       ukończone 18 lat

·       posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora tej maszyny.

Posiadając te uprawnienia możesz pracować :

  • wszystkimi piłami mechanicznymi do ścinki drzew (nie dotyczy ścinki w lesie! Tu patrz "szkolenia leśne")

 

 

Pamiętaj  że podczas jednego szkolenia możesz
uzyskać uprawnienia na kilka maszyn !!!

Kurs realizujemy w oparciu o zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego program szkolenia, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.


* - do ceny kursu należy doliczyć kwotę za egzamin wynoszącą 250 zł 

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych