Kwalifikowany pracownik ochrony
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA1200 PLN

Od dnia 1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Procedury związane z uzyskaniem wpisu są zbliżone dotychczasowych związanych z licencjami. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji /poza dopuszczeniem do broni/, są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.

Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń  zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zwanym przez nas:

Kurs kwalifikacyjny ochrony osób i mienia.

Kurs w wymiarze 245 godzin realizowanych w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje:

Blok ogólnoprawny obejmujący zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia obejmujący:
– Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
– Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
– Wybrane zagadnienia psychologii
– Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
– Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
– Zakres pojęcia ochrona mienia.
– Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:
– Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:
Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
– Budowa i zasady działania broni palnej
– Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
– Techniki posługiwania się bronią palną
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych