SEP - Grupa II
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA550 PLN 499 PLN

Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych. 

Zapraszamy wszystkie osoby które chciały by uzyskać takie uprawnienia do udziału w szkoleniach które realizować możemy we wszystkich naszych ośrodkach oraz w zakłądach pracy na indywidualne zlecenie. 

W naszych ośrodkach uzyskasz uprawnienia takie jak:

Grupa I
Grupa II
Grupa III
 

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Koszt egzaminu jest ustalony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci i na rok 2020 jest to 260 zł brutto .

Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

Egzaminy są prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003r. NR 153, poz. 1504 (tekst jednolity)).

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych