SEP - Grupa III
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA550 PLN 499 PLN

Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych. 

Zapraszamy wszystkie osoby które chciały by uzyskać takie uprawnienia do udziału w szkoleniach które realizować możemy we wszystkich naszych ośrodkach oraz w zakłądach pracy na indywidualne zlecenie. 

W naszych ośrodkach uzyskasz uprawnienia takie jak:

 • Grupa I
 • Grupa II
 • Grupa III

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w powyżej.

KKoszt egzaminu jest ustalony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci i na rok 2020 jest to 260 zł brutto .

Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ukończone 18 lat

Egzaminy są prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003r. NR 153, poz. 1504 (tekst jednolity)).

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych