Szkolenia- doradztwo i stosowanie środków ochrony roślin
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
LOKALIZACJASkarżysko- Kamienna
NAJBLIŻSZY TERMIN19-21 czerwiec 2020
CENA500 zł PLN 350zł PLN

Oferta, którą Państwu przedstawiamy  poświęcona jest szkoleniom z zakresu środków ochrony roślin. Skierowana jest do:
1. Profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin- zgodnie z ustawą mają obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
2. Sprzedawców środków ochrony roślin oraz doradców rolniczych - zgodnie z ustawą mają obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.
3. Osób prowadzących badania sprawności technicznej opryskiwaczy- zgodnie z ustawą są zobowiązani do ukończenia szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455 z późn. zm. osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Obowiązkowe przeszkolenie – zgodnie z ww. przepisami – obejmuje zarówno sprzedawców jak i profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (ŚOR).

 

Proponujemy weekendowe szkolenia w atrakcyjnej cenie 350 zł ( 24 godz. dydaktycznych), przy czym cena ta może ulec negocjacji- w przypadku większej grupy proponujemy rabaty. Szkolenie może odbyć się w przypadku większej grupy u Zleceniodawcy, lub w naszej siedzibie. Obecnie prowadzimy nabór do grupy w Skarżysku- Kamiennej, termin szkolenia w Skarżysku przewidujemy w drugiej połowie czerwca bieżącego roku. Adresy naszych oddziałów w innych miejscowościach znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ecs.edu.pl. Są to : Częstochowa, Janów Lubelski, Lublin, Skarżysko- Kamienna, Gdynia, Legionowo,Zamość.

 Termin ważności uprawnień:
Szkolenia uprawniające do nabywania oraz stosowania ŚOR podstawowe lub uzupełniające, jak również w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin, które ukończyły stosowne szkolenia certyfikaty zachowują ważność przez okres 5 lat. Ze szkoleń zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w osoby te w trakcie nauki szkolone były w danym zakresie. Uprawnienia zachowują swoją ważność przez okres 5 lat o uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji.

0001Jesteśmy w stanie w przypadku utworzenia się grupy zorganizować
szkolenie w dowolnym miejscu Polski.

tel.508 305 617 , 570 670 299

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających z regulacji prawnych proponujemy w przystępnych cenach certyfikowane szkolenia z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego typu szkolenia oraz szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego typu szkolenia. Nasza instytucja szkoleniowa działa na terenie Polski w kilku województwach, jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego od 10-ciu lat na rynku, posiadamy m.in. wpis do rejestru Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoru Ochrony Roślin i Nasiennictwa upoważniający naszą placówkę do prowadzenia szkoleń na terenie wszystkich województw w Polsce oraz szereg rekomendacji.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy, drogą mailową: spectra.szkolenia@gmail.com oraz poprzez kontakt telefonicznycelem rezerwacji miejsc.
tel.508 305 617 , 570 670 299

0002

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych