Szkolenie ADR
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS

ADR – Przewóz materiałów niebezpiecznych

Cel szkolenia:
Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem).

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.

Udział w szkoleniu jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorce w wysokości 5000,00 zł.

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych