Szkolenie okresowe kierowcy
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA500 PLN 450 PLN

Centrum Szkoleniowe SPECTRA – SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE działając w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia realizuje szkolenia okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. szkoleniom okresowym podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy.

 

Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty wydania po raz pierwszy prawa jazdy określonej kategorii i wyglądają następująco:tabela

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych