Żurawie samojezdne
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU
ZAPISZ SIĘ NA KURS
CENA1100* PLN

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy możliwość realizacji szkoleń przez Internet. Bez wychodzenia z domu. Szczegóły takiego procesu edukacji uzyskacie po skontaktowaniu się z nami. Zapraszamy

Żuraw samojezdny to dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używana głównie do prac przeładunkowych i montażowych; składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika, co pozwala na podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie.

Nazwa potoczna: dźwig.

Wszystkie dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne podlegają dozorowi technicznemu.

Jednak dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem dźwigników o ruchu prostoliniowym stacjonarnych w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia)..

Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd dozoru Technicznego, a tym samym uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego wynosi 5 lat 

UWAGA: Uprawnienia uzyskane na żuraw samojezdny uprawniają również do pracy żurawiami przewoźnymi,przenośnymi i stacjonarnymi.

Po kursie będziesz mógł pracować:

  • żurawiami samojezdnymi
  • żurawiami przewoźnymi i przenośnymi
  • żurawiami stacjonarnymi

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • ukończone 18 lat

* - do ceny szkolenia należy doliczyć koszt egzaminu w wysokości 193,78 zł

Podstawa prawna:

  • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ,
  • rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
ZAPISZ SIĘ NA KURS
Zgoda na przetwarzanie danych