O NAS

SPECTRA Szkolenia specjalistyczne to firma szkoleniowa istniejąca na rynku od 2007 roku. Obecnie posiadamy stale powiększających się sieć baz zamiejscowych. Realizujemy wiele kursów i szkoleń na terenie całego kraju. Jesteśmy liderem kursów operatorów maszyn do prac budowlanych i drogowych oraz szkoleń przeznaczonych dla przewoźników zwierząt oraz ubojni a także rolników dokonujących gospodarczych uboi.


Realizujemy również wiele kursów zawodowych zarówno z wolnego naboru jak i ze środków publicznych. Od roku 2009 jesteśmy ośrodkiem szkolenia kierowców prowadząc kwalifikacje wstępne oraz szkolenia okresowe kierowców.

Na tą satysfakcję pracowało wielu specjalistów i wykwalifikowanych osób, bez których szkolenia nie mogłyby się odbyć. Pracując nad profesjonalizmem Twoim bądź Twojej firmy, zapracowaliśmy sobie na swój, który w obecnej chwili jest na najwyższym poziomie.

SPECTRA Szkolenia specjalistyczne posiada:
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych RIS pod numerem ewidencyjnym 2.26/00008/2013
Wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod numerem ewidencyjnym EK.4330.11.24
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające ADR pod numerem EDG19198
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia (szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne) pod numerem 24
System Zarządzania Jakością ISO o numerze 24/2013 zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015-10
Akredytację Kuratora Oświaty
Akredytację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Nasze szkolenia realizowane są przy wykorzystaniu metod tradycyjnych oraz e-learningu.